sk

TIP NA VÝLET ZA VALAŠSKOU KRAJINOU A ZA ĽUDOVÝMI ZVYKMI

MAGICKÝ KRÁSNOPOINT: ZVONICE NA SOLÁNI

Obľúbené valašské rekreačné centrum Soláň sa rozkladá v oblasti Vsetínskych vrchov pod vrcholom Soláň. Až sa pokocháte úchvatným výhľadom na hrebene Javorníkov z jednej strany a na Radhošť a Beskydy až po Lysú horu z druhej strany, zájdite do informačného a výtvarného centra Zvonice Soláň.

Vrch Soláň sa síce svojou výškou 860 metrov nad morom zaraďuje „len“ medzi kopce, svojou magickou krásou však oddávna priťahuje umelcov každého druhu. Ako jeden z mála kopcov je vrch Soláň obývaný. Začiatkom minulého storočia sa tam dokonca nachádzala aj škola, ktorú výstižne volali „vysoké učení“. Na hrebeni Soláne dnes nájdu turisti tiež náučný chodník Galéria v prírode a Valašskú záhradu s prvkami valašskej krajiny.

Zvonica Soláň, vybudovaná podľa myšlienky akademického maliara Františka Podešvu, tvorí od roku 2006 nádhernú dominantu okolia. Infocentrum v priestoroch zvonice slúži súčasne ako výtvarná galéria so stálou expozíciou diel umelcov, ktorých tvorba je inšpirovaná valašským ľudovým umením. Navštíviť tam však môžete aj pravidelné autorské výstavy súčasných maliarov, sochárov, rezbárov, grafikov aj fotografov. V rámci každoročných výtvarných aktivít Zvonica Soláň organizuje Maliarske cesty okolo Soláne, sochárske a rezbárske sympózium a iné prehliadky výtvarného umenia. Okrem toho Zvonica Soláň zhromažďuje fakty o histórii oblasti, o jej obyvateľoch, o ich životnom štýle a kultúre a usiluje sa tiež o obnovu starých valašských zvykov a tradícií.

Pečiatku dostanete v pokladnici na prízemí v informačnom centre.
www.zvonice.eu