sk

TIP NA VÝLET ZA PYŠNOU PRINCEZNOU

ČADIČOVÝ KRÁSNOPOINT: PANSKÁ SKALA

Možno je vám Panská skala, ktorá sa týči medzi Kamenickým Šenovom a Práchňou, povedomá... Videli ste rozprávku Pyšná princezná? Na čadičovom vrchu sa ukrýval kráľ Miroslav s princeznou Krasomilou na úteku z Polnočného kráľovstva.

Zvláštnosťou Panskej skaly sú až dvanásť metro vysoké šesťboké čadičové stĺpy pripomínajúce kamenné organy. Vďaka nim má skala štatút národnej prírodnej pamiatky a je najnavštevovanejším geologickým útvarom v Česku. Pôvodne tam bolo holé návršie s trojicou krížov, ktoré volali Krížový vrch. Pred koncom 18. storočia na ňom jeden z práchenských sedliakov lámal čadič a pritom postupne odhalil pozoruhodnú vnútornú stavbu vŕška štíhlymi stĺpmi. S postupnou ťažbou by Panská skala určite zanikla. O jej zachovanie sa, našťastie, zaslúžil celý rad osobností na čele s geológom a významným európskym vulkanológom Josefom Emanuelom Hibschom.

 

Z vrcholu Panskej skaly je prekrásny výhľad do okolia. Pod skalou je malé jazierko zaliate dažďovou vodou, ktoré vzniklo v jame po vyťažení horniny. Na juhovýchodnom úpätí Panskej skaly stojí mariánsky stĺp postavený na pamiatku mladého tovariša a vdovy, ktorí tam zamrzli za búrlivej zimnej noci 18. januára 1739.

 

TIP: K Panskej skale dôjdete po zelen a žltej turistickej trase z Kamenického Šenova. Trasa je dlhá asi 1,5 km. Z Kamenického Šenova ku skale aj cyklotrasa. Pri Panskej skale sa nachádza parkovisko a informačné centrum.
panska-skala.ceskehory.cz