sk

TIP NA VÝLET ZA MALEBNOU PRÍRODOU BESKÝD

TURISTICKÝ KRÁSNOPOINT: OSTRAVICE

Obec Ostravice sa nachádza v nádhernom údolí medzi najvyššími horami Moravskosliezskych Beskýd, teda Lysou horou a Smrkom, na rovnomennej rieke Ostravici. Turisti si môžu vybrať z mnohých atraktívnych trás, vodáci a plavci ocenia známe a obľúbené „ostravické pereje“.

Podhorská obec Ostravice sa rozkladá v centre rekreačnej oblasti Beskýd, v údolí horskej rieky Ostravice. Rieka tam vytvára dlhé, do krajiny široko roztvorené údolie, ktoré sa vo svojej hornej časti prudko dvíha k vrcholom Lysej hory a Smrku. Masív týchto hôr je nepravidelne členitý s príkrymi svahmi a s nepravidelnými chrbtami. Celá oblasť je rozbrázdená hustou sieťou bystrín a potôčikov. Práve prekrásna horská príroda je jedným z najväčších bohatstiev obce Ostravice.

 

Turisti majú v okolí Ostravice bohatý výber trás, ktoré vedú po horských chrbtoch, údoliami horských potokov a pokojnými zákutiami. Milovníci prírody môžu obdivovať malebné kopce, slnečné lúky, príkre zrázy, nezvyčajnú vyhliadku aj pôvodné prírodné spoločenstvá. Neďaleko železničnej zastávky Ostravice-zastávka v nadmorskej výške 400 m n. m. sa nachádza prírodná pamiatka Koryto rieky Ostravice, vyhľadávaná turistami aj vodákmi a známa pod názvom „ostravické pereje“ či „pereje na Ostravici“. Ide o sústavu mnohých skalísk a perejí, ktorými si rieka Ostravice razí po tisícročia svoju cestu. Tvrdé lavice pieskovcov a zlepencov na nej vytvorili prekážky na rieke a spôsobili vznik perejí a kaskád.

 

K pamätihodnostiam v obci Ostravice patrí katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice, postavený v roku 1789, a farský kostol Českobratskej cirkvi evanjelickej, postavený v roku 1874. Nevynechajte ani zrub v miestnej časti Kamenec, teraz Pamätník básnika Petra Bezruča, ktorý v Ostravici často pobýval a podnikal z tohto zrubu známe „výplazy“ na Lysú horu.

 

TIP: Súťažné pečiatky Krásnosveta získate v turistickom informačnom centre v knižnici alebo v galérii v obci Ostravice.
www.obec-ostravice.cz