sk

TIP NA VÝLET K BAŤOVMU KANÁLU

PLAVEBNÍ KRÁSNOPOINT: PRÍSTAVISKO PETROV

Vinárska obec Petrov, nachádzajúca sa na brehu Baťovho kanála asi dva kilometre juhozápadne od Strážnice, otvorila pred dvomi rokmi rovnomenný rekreačný prístav, ktorý poskytuje všetky služby posádkam kotviacich lodí, vodákom, cyklistom, turistom aj rybárom.

Baťov kanál je jedna z najpopulárnejších turistických atrakcií južnej a východnej Moravy. Táto 52 kilometrov dlhá vodná cesta vybudovaná Tomášom Baťom na prepravu uhlia z Ratíškovic do otrokovických teplární, slúži teraz výhradne na plavby vyhliadkových lodí a hausbótov. Rekreačný prístav Petrov, ktorý bol otvorený v lete 2015, ponúka plavidlám potrebné zázemie. Prístav poskytuje dostatok miesta na kotvenie pre 45 lodí, možnosť tankovania a čerpania odpadu. K dispozícii sú toalety, sprchy a ďalšia nevyhnutná infraštruktúra, bez ktorej sa rekreačná turistika na tejto vodnej ceste nezaobíde.

 

V prístavisku Petrov vás môže personál požičovne zasvätiť do ovládania lodí, ktoré si vyžadujú minimálne nároky na obsluhu. Na vedenie týchto lodí nie je potrebný preukaz vodiča malého plavidla a možno s nimi realizovať plavbu po celej vodnej ploche Baťovho kanála. K dispozícii tak máte viac ako 50 kilometrov vodnej cesty, pri ktorej môžete nerušene sledovať krajinu Slovácka, pozorovať vzácne živočíšne aj rastlinné druhy a poznávať krásu obcí a miest ležiacich pri Baťovom kanáli. V samotnom Petrove stojí za návštevu malebný areál barokových vínnych pivníc Plže, v susedstve strážnický zámok alebo tamojšie Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy.

 

Prístavisko ponúka tiež možnosť zapožičania kajutovej lode na víkendové aj celotýždenné plavby po Baťovom kanáli a lacné ubytovanie v záhradnom domčeku.
Foto: www.batuvkanalpetrov.cz