sk

TIP NA VÝLET ZA CHRUMKAVÝM CHLEBOM

MLÝNSKÝ KRÁSNOPOINT: MÚZEUM MLYNÁRSTVA, PEKÁRSTVA A POĽNOHOSPODÁRSTVA BOŽETICE

Zaujíma vás, ako sa kedysi mlela múka a ako sa piekol chlieb? Potom navštívte Múzeum mlynárstva, pekárstva a poľnohospodárstva v obci Božetice neďaleko Milevska, ktoré sa otvorilo návštevníkom na jar roku 2016.

Prvá zmienka o mlyne v Božeticiach v Píseckom regióne pochádza z prvej polovice 16. storočia. Začiatkom 20. storočia prešiel mlyn rozsiahlou modernizáciu, počas ktorej pôvodné drevené koleso nahradila turbína. V mlyne sa mlelo do roku 1945, od päťdesiatych rokov tam malo skladisko miestne JRD a objekt chátral. Modernizovaná pekáreň však fungovala až do 70. rokov minulého storočia. Božetický chlieb bol vtedy vyhlásený za jeden z najlepších v okolí.

 

V roku 2014 sa s podporou Európskej únie začala rekonštrukcia objektu mlyna do podoby Múzea mlynárstva, pekárstva a poľnohospodárstva. Jednotlivé expozície inštalované v rekonštruovaných objektoch mlyna na riečke Smutná približujú nielen mlynárske a pekárske remeslo, ale tiež život našich predkov. Počas prehliadky sa môžete zoznámiť s dobovými strojmi, zariadeniami, nástrojmi a s pomôckami pri mlynárskej, pekárskej a poľnohospodárskej činnosti. V rámci prehliadky možno vidieť tiež zrekonštruovanú mlynskú stoku s náhonom a s rybníčkom, ktorá privádza vodu do mlyna. V budove mlyna si môžete pozrieť rozsiahly súbor písomností s mlynom súvisiacej obchodnej a súkromnej korešpondencie a dobovú tlač. Samostatnou súčasťou múzea sú expozície dobového bývania a predovšetkým medzi deťmi obľúbená expozícia bábik a vojačikov.
www.muzeumbozetice.cz