sk

TIP NA VÝLET NA HRAD PRI SÚTOKU OTAVY S VOLYŇKOU

JOHANITSKÝ KRÁSNOPOINT: HRAD STRAKONICE

Celé stáročia sa na kamennom ostrohu nad sútokom Otavy s Volyňkou v Strakoniciach vypína stredoveký hrad. Mohutný komplex s gotickou vežou Rumpál, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou, tvorí nezameniteľnú dominantu Strakoníc.

Strakonický hrad vznikol zrejme v 13. storočí. Patril Bavorom zo Strakoníc, ktorí darovali časť hradu rytierom rádu sv. Jána Jeruzalémskeho. Strakonice sa stali sídlom veľprepoštov, ktorý postupne ovládol celé strakonické panstvo a získal pre mesto rad privilégií. Johaniti vlastnili hrad až do 20. storočia.

V juhozápadnom nároží druhého nádvoria stojí tzv. Panský dom, pôvodne gotický hradný palác, prestavaný v renesančnom slohu. Palác je zo západu chránený hradbou s vežou zvanou Rumpál z 13. storočia, ktorá sa stala symbolom hradu. Meno dostala po získala podľa rumpálu, ktorým do jej hlbín spúšťali väzňov. V jej podzemí sa totiž nachádzala hladomorňa. Ak si budete chcieť pozrieť mesto zhora, môžete vyjsť po deväťdesiatich šiestich schodoch až na ochodzu veže. Druhú hradnú vežu, ktorú postavili tristo rokov po Rumpále v renesančnom slohu, začali volať Jelenka, pretože sa v nej konali hostiny po úspešných poľovačkách. Na prelome 18. a 19. storočia však bola nádherná výzdoba Jelenky v rámci stavebných úprav zakrytá a objavili už až o sto päťdesiat rokov neskôr.

V hradnom paláci a v južnej časti hradu sú dnes umiestnené expozície Múzea stredného Pootavia, kde si môžete pozrieť najcennejšie exponáty z celého kraja. Pri prechádzke expozíciami sa ocitnete v malej a vo veľkej rytierskej sále a v hradnej kaplnke. Nájdete tam expozície venované praveku Strakonicka, Juhočeskej zbrojovke, s. r. o., založenej v Strakoniciach v roku 1919 alebo prvopočiatkom najstaršieho priemyselného odvetvia v Strakoniciach fezovej výrobe.

Pečiatka je k dispozícii na Strakonickom hrade hneď pri vstupe do objektu v priestoroch CK Ciao, kde sídli aj návštevnícke centrum Prácheňska a Pošumavia.