sk

TIP NA VÝLET DO MESTA MEDZI DUNAJOM A VÁHOM

NEDOBYTNÝ KRÁSNOPOINT: KOMÁRNO

Rieka Dunaj neoddeľuje len Slovensko a Maďarsko, ale aj dve mestá s takmer totožným názvom – na Slovensku Komárno, na maďarskej strane Komárom. Pozrite si tam nielen unikátne Nádvorie Európy, ale tiež pevnostný systém, ktorý v minulosti patril k najúčinnejším v celej Európe.

Komárno vždy ťažilo zo svojej strategickej polohy medzi Viedňou a Budapešťou. Za starého mocnárstva bývalo dôležitým oporným bodom a bolo prakticky nedobytné. Z jednej strany ho chráni Dunaj, z druhej Váh a z tretej strany mohutné hradby pevnosti Komárno, ktorá zasahuje až na maďarské územie.

 

Bezkonkurenčne najnavštevovanejšou časťou Komárna je Nádvorie Európy, ktoré vyrástlo v centre pred takmer dvadsiatimi rokmi a má symbolizovať spolupatričnosť národov nášho kontinentu. Nádvorie obklopujú repliky budov rôznych slohov, ktoré odrážajú historickú architektúru typickú pre rôzne kúty Európy. Nájdete tam napríklad španielsky, holandský, nemecký či český dom.

 

Komárno sa môže pochváliť tiež početnými autentickými pamiatkami, akými sú Trojičný stĺp (postavený v 18. storočí na pamiatku obetiam moru), budova mestskej radnice, Župný dom alebo budova bývalého Jezuitského kolégia, ktorá patrí k najstarším stavbám v meste. K najkrajším budovám v Komárne patrí Dôstojnícky pavilón, ktorý bol postavený v neogotickom štýle v rokoch 1858 až 1863 a svojím vzhľadom pripomína anglickú gotiku. Zaujímavý je aj most cez hraničnú rieku Dunaj. Komárno je známe tiež vďaka svoju veľmi zachovanému a unikátnemu pevnostnému systému, ktorý kedysi patril k najväčším a najsilnejším obranným systémom v Európe.
www.komarno.sk