sk

Ako správne založiť ohnisko

Ak ste našli prekrásne miesto v dostatočnej vzdialenosti od lesa, na ktorom plánujete založiť nové ohnisko, pripravili sme pre vás jednoduchý návod, ako ho správne pripraviť a ako po sebe zanechať čo najmenšie škody. Pamätajte na to, že podľa zákona o lesoch z roku 1995 nesmiete zakladať oheň v lese a vo vzdialenosti 50 metrov od okraja lesa.

Na vybranom mieste rýľom vykopte mačinu v tvare štvorca na šírku samotného rýľa. Mačinu musíte vyryť zo všetkých štyroch strán, aby sa dal pohodlne vytiahnuť. Vyrytú mačinu odneste a uložte na zatienené miesto, kde nehrozí jeho rozšliapanie. Potom vyryte hneď vedľa vyrytej diery ďalšie mačiny na šírku rýľa tak, aby výsledný otvor získal tvar štvorca. Vyryté mačiny opäť schovajte do tieňa a bezpečia.

Vykopaný otvor pre ohniská ďalej zahĺbte a zarovnajte jeho steny. Prebytočnú hlinu vyberte, ale nehádžte vedľa ohniska. Ide o najčastejšiu chybu pri zakladaní ohniska, pretože:

  • hlinu budete pri odpratávaní ohniska ešte potrebovať
  • hlina vedľa ohniska sa ihneď zašliape a vytvorí hrb, ktorý sa ťažko vyrovnáva a navyše zničí trávu pod ním
  • ak je okolie ohniska vlhké, hlina vytvorí blato všade okolo

Ak v okolí ohniska nájdete balvany a kamene, rozložte ich okolo vyrytého otvoru. Znížite tak riziko spálenia trávy okolo ohniska.

Založenie ohňa

Na podpaľovanie je vhodné drobné chrastie. Ak ste v ihličnatom lese, máte spravidla vopred vyhrané, pretože pod stromami a na ich spodnej časti spravidla nájdete dostatok suchého materiálu, a to aj po daždi. Listnaté stromy, ako sme už písali v inom článku, nie je vhodné kvôli svojej vlhkosti a menšiemu obsahu horľavých živíc, hoci je tenké.

Nikdy zo stromov neolamujte živé a čerstvé vetvy. Berte len drevo, ktoré je vysušené a ide veľmi ľahko odlomiť.

Na dno vykopaného otvoru položte pozdĺžne dve silnejšie polená dreva v smere prúdenia vetra. Kolmo cez ne položte nazbierané chrastie. Kolmé uloženie zvýši prúdenie vzduchu a uľahčí vám založenie ohňa.

Postupne na chrastie položte silnejšie konáriky dookola, vynechajte však miesto medzi dvoma základnými polenami na dne. Vznikne tak tunel, ktorým bude ideálne prúdiť vzduch.

Ohnisko zapaľujte zospodu. Zapáľte chrastie zo strany, z ktorej fúka vietor. Spravidla sa vám to podarí už na prvé zapálenie zápalky.

Použitie štvorcového ohniska má svoje výhody, pretože na bočné strany môžete pohodlne položiť dva kamene a cez ne položiť rošt na grilovanie.

Zahladenie stôp po ohnisku

Pred akoukoľvek vašou snahou o odstránenie a zahladenie ohniska vždy skontrolujte, že je popol riadne vychladnutý, prípadne ho zalejte vodou a uhaste.
Pokiaľ sú v ohnisku nespálené kusy dreva, vytiahnite ich a presvedčte sa, že sú plne vyhasnuté a chladné. Ohnisko nie je popolnica, takže do diery nikdy nedávajte obaly, konzervy a iný neporiadok.

Zahasené a vyčistené ohnisko zasypte uschovanou hlinou a na miesto zasaďte vyryté mačiny. Zašliapnite ich do úrovne terénu. V ideálnom prípade mačiny zalejte vodou. Hlina aj mačiny si lepšie sadnú a navyše tráve pomôžete znovu zakoreniť sa do hĺbky.

Ohnisko, ktoré pripravíte a následne zakryjete týmto spôsobom spravidla nikto v budúcnosti nenájde, ani tým zásadne neuškodíte okolitej prírode. Na to by ste mali myslieť v prvom rade.

Zdroj obrázkov: b5a.cz