sk

Ako sa bezpečne správať v lese a prečo v ňom nezakladať ohnisko

Nachádza sa vaše obľúbené ohnisko v blízkosti lesných porastov? Chystáte sa založiť nové ohnisko a neviete, aké úskalia na vás čakajú pri jeho prevádzkovaní? Potom sa vám určite budú hodiť nasledujúce riadky. Zakladanie ohňa v lese, pri lese a vôbec správanie v lese je totiž zakotvené aj legislatívne. Konkrétne ho upravuje tzv. “Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z. Ten vám dáva právo vstúpiť do lesných porastov na vaše vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.

V lese sa určite nemusíte báť zberu lesných dobrôt a suchého raždia, ale výhradne pre vašu vlastnú potrebu. Určite tiež nesmiete zakladať oheň a organizovať organizované a hromadné športové akcie, bez toho aby ste o tom nepovedali orgánu štátnej správy lesov alebo jeho súkromnému majiteľovi. Táboriť a stanovať tiež nemôžete úplne všade, sú na to vyhradené špeciálne miesta alebo lokácie, ktoré vám schvália miestne orgány, inštitúcie alebo odbor životného prostredia daného kraja.

Pobyt v lese a najmä zakladanie ohňov má svoje špecifiká, ktoré treba rešpektovať. Už len kvôli tomu, aby sa slovenské lesy zachovali vo svojej pôvodnej kráse.

Cyklisti a kone v lese

Cyklistom i jazdcom na koňoch pohyb v lesoch nikto nezakazuje, ale vždy by sa malo jazdiť len po už vyznačených trasách a lesných chodníkoch a cestách. Dôvod je prostý. Malo by sa tak zamedziť poškodeniu pôdy a stromov, najmä tých menších. Zamedzí sa aj poškodenie dlhých koreňov veľkých stromov. Ďalší hlavný dôvod je tiež ochrana zvierat. Zvieratá vplyvom neustáleho rušenia a stresu môžu slabnúť aj uhynúť. A to si nikto z nás neželá.

Automobil v lese

Dajte si pozor! Tu už je k vám zákon pomerne prísny. Vchádzať do lesa s autom, na štvorkolke alebo motorke bolo, je a bude zakázané. Dôvody sú rovnaké ako pri vjazde cyklistov a koniarov. Hlavným z nich je ochrana lesných ciest, ktoré nemusia mať vždy spevnené okraje a hrozí strhnutie krajnice. Majitelia lesov ich vybudovali predovšetkým preto, aby bola zachovaná zdravotná a požiarna ochrana lesa a možnosť ťažby dreva. To, že na okraji lesa nie je pri ceste značka so zákazom vjazdu, nič neznamená. Vjazd motorovým vozidlám je jednoducho zakázaný. Hluk motorov plaší zver, ktorá potom zmätene behá v lesnom poraste a stráca potrebnú energiu, čo sa týka najmä zimného obdobia. V lete má zver síce dostatok potravy, ale pri úteku sa snaží hľadať úkryt v kroví, ktoré potom poškodzuje ohryzovaním.

Pre vjazd do lesa musíte mať špeciálne povolenie od majiteľa lesa. Ten ho spravidla vydáva len lesníkom, lesným robotníkom a tým, ktorí v lese pracujú.

Pohyb psov v lese

Na vašich psíkov si v lese dávajte veľký pozor. So psom do lesa samozrejme môžete, ale musí byť uviazaný na vodítku. Aj keby váš pes bol kamarátsky a chcel sa len hrať, zver to nevie a psíci ich rušia. Citlivému nosa zvere vadí aj niekoľko dní stará pachová stopa po vašom štvornohom miláčikovi. Pre zver predstavuje voľne pobehujúci pes obrovský stres, ktorý pre ňu môže mať aj veľmi závažné následky, najmä pri kladení mláďat a v zimnom období bez dostatku potravy.

Ak by navyše ozbrojený poľovník zbadal vášho rozčerteného psíka, ako pobehuje za zverou a plaší ju, hrozí aj jemu veľké riziko.

Zlodejom v lese ľahko a rýchlo

Možno si to neuvedomujete, ale brať si z lesa čo sa vám zapáči, nie je povolené a je vnímané ako krádež. Pokiaľ si odnášate z lesa väčšie drevo než len suché opadané konáre a raždie, vystavujete sa riziku pokuty. Krádežou je aj to, keď zbierate lesné plody k následnému predaju a nie pre svoju vlastnú potrebu. Rovnako tak aj odnášanie nájdeného parožia, vajec vtákov alebo mláďat zvierat.

Mláďatám zvierat sa všeobecne vyhýbajte a nijako s nimi nemanipulujte. To platí najmä o vtákoch a srncov, ktorí sa skôr inštinktívne a zo strachu pred človekom krčia pri zemi. Ich rodičia sa v naprostej väčšine prípadov, hoci to možno nejde vidieť na prvý pohľad, schovávajú niekde v blízkosti a vás sa boja. Mláďa potom môžu odvrhnúť.

OHEŇ V LESE

Oheň smiete zakladať najmenej 50 metrov od okraja lesa. Nikdy nezakladajte oheň bližšie lesu alebo dokonca priamo v lese! Aj zdanlivo malý požiar lesu obrovsky uškodí. Môžu zhorieť malé, čerstvo vysadené stromčeky aj staré stromy.

Prípadný požiar ohrozí tisíce zvierat, ktoré na prvý pohľad ani nemusíte vidieť (hmyz, malé stavovce). Požiar môžete založiť aj nevedomky, ak ho založíte na lesnej hrabanke. Preto spomínaných 50 metrov od lesa. Lesná hrabanka horí pomaly a skryto pod povrchom zeme a môže znenazdania preskočiť na koreňový systém okolitých kríkov a stromov a malér je na svete.

Akýkoľvek požiar stojí majiteľa lesa aj lesných robotníkov obrovské škody a zmareného úsilia. Naviac sa skúste vžiť do situácie vydesených zvierat, ktoré utekajú pred ohňom a dymom a nevedia, kam sa schovať. Môžu potom ľahko skončiť aj pod kolesami áut na cestách.

Ak v lese uvidíte oheň, potom je to spravidla v jarných mesiacoch, keď je pôda ešte nasiaknutá vodou a po zimnom útlmovom období dochádza ku kontrolovanému páleniu raždia lesnými robotníkmi. Taký oheň je ale vždy dopredu hlásený hasičom a je vedený kontrolovane.

Moc dobre vieme, že si chcete pobyt v blízkosti lesa a v lese užiť. Preto sa riaďte týmito pravidlami a užívajte si každú minútu, ktorú v lese strávite. Načerpajte v ňom energiu a snažte sa les zachovať v stave, v akom bol, než ste ho navštívili. To platí najmä v prípade zakladania ohňov.